Tvorba rozpočtů

Vypracování následujících rozpočtů v oblasti průmyslových a pozemních staveb:

  • Výkaz výměr jako podklad pro výběrové řízení.
  • Výkaz výměr pro kontrolu rozestavěnosti.
  • Rozpočty dle projektové dokumentace ke stanovení ceny díla.

Správně sestavený rozpočet je rozhodující zejména pro stanovení ceny díla a výběr subdodavetele. Bez těchto podkladů nelze zodpovědně porovnat cenové jednotlivé nabídky.