Stavbyvedoucí

Přítomnost stavbyvedoucího je dle příslušné legislativy nutná na každé stavbě. Služeb externího stavbyvedoucího využívají zejména fyzické osoby provádějící stavbu svépomocí.

  • Dle § 158 odst. 1 je odborné vedení provádění stavby vybranou činností ve výstavbě, tj. může ji vykonávat pouze fyzická osoba která získala oprávnění k jejího výkonu podle zvláštního právního předpisu – dle zákona 360/1992Sb. To znamená, že stavbyvedoucím může být jenom autorizovaná osoba.
  • Autorizované osoby dle § 14 autorizačního zákona mohou vykonávat činnosti, pro které jim byla udělena autorizace mimo jiného jako svobodní inženýři nebo osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona. Na odborné vedení provádění staveb by měla mít autorizovaná osoba živnostenský list "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" nebo Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování – když jde o stavby dle § 104 stavebního zákona.