Revitalizace na klíč

  • Posouzení stavu budovy – na základě letitých zkušeností je provedeno posouzení technického stavu objektu a kontrola statiky.
  • Zajištění úvětu - k této činnosti jsou potřebné následující informace: výběr do fondu oprav na m2, celková pocha bytů, zda se jedná o SVJ či bytové družstvo, zda je historie subjektu starší než dva roky, u jaké banky má subjekt účet.
  • Návrh technického řešení a konzultace rozpočtu – z posudku a konzultace vaší finanční situace vychází návrh optimálního konstrukčního řešení.
  • Energetický audit – na základě auditu je stanovena rychlost návratu investic. Energetický audit je vyžadován při některých dotačních programech.
  • Projektová dokumentace – ze zjištěných dat a hlavně vašich požadavků je vypracována projektová dokumentace v požadovaném stupni dle rozsahu revitalizace včetně výkazu výměr.
  • Dotace a povolení – v rámci úspory vašeho času jsou za vás vyřízeny veškeré legislativní náležitosti. Od dotačních programů PANEL či ZELENÁ ÚSPORÁM přes stavební povolení až po úspěšnou kolaudaci.
  • Vedení výběrového řízení - organizace výběrového řízení. Sestavení zadávacích podmínek a prověření kvalit realizační firmy. Návrh silné smlouvy o dílo jež ochrání klienta. Podpis smlouvy o dílo s vybranou realizační firmou.
  • TDI - zajištění technického dozoru investora a odborných konzultací při realizaci díla.
  • Reklamační servis –záruka za provedenou práci. Po celou záruční dobu se zhotovitelem jsou za vás zdarma vyřízeny veškeré případné reklamace.