Projekční činnost

Projekční činnost v oblasti pozemního stavitelství v následujících stupních:

  • Pro výběr zhotovitele.
  • Ke stavebnímu povolení.
  • Realizační projektová dokumentace.