Přejímky bytů a nemovitostí

Zastupování objednatele při technických přejímkách bytů i celých nemovitostí od zhotovitele či developera.

Jsou kontrolovány zejména následující věci:

  • Kontrola kompletnosti dokončených prací respektive soulad deklarovaného typu nemovitosti se skutečností.
  • Kontrola výměr deklarované rozlohy.
  • Kontrola rovinatosti povrchů.
  • Kontrola funkčnosti zařizovacích předmětů, elektroinstalace, funkčnosti dveří a oken.
  • Kontrola spárožezů obkladů a dlažeb.

V případě, že se rozhodnete provést přejímku objektu sami, doporučuji jí věnovat maximální pozornost. Zejména vady způsobené mechanickým poškozením které zjistíte po převzetí objektu již nikdy neuplatníte.