Odborné a znalecké posudky

  • Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti: ve stavebnictví a architektuře.
  • Poskytování odborné pomoci, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.
  • Znalecké posudky v oboru stavebí izolace
  • Znalecné posudky v oboru vhodnosti použitých materiálů
  • Znalecké posudky v oboru konstrukčních systémů, stáří a statiky